NCBR Investment Fund ASI S.A.

ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, Polska
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000793596
NIP: 7010935138
REGON: 383819915
Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 3.000.000 zł.