President of the Management Board

Krzysztof Szubert
Prezes Zarządu

Menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem. Polski przedsiębiorca, inwestor i doradca strategiczny. Doświadczony zarówno jako CEO prywatnych przedsiębiorstw, jak i Sekretarz Stanu oraz Pełnomocnik Rządu w administracji centralnej.

W latach 1998-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu CONNECT DISTRIBUTION sp. z o. o., firmy specjalizującej się w dystrybucji w regionie CEE specjalistycznych rozwiązań ICT. Od 2012 Minister Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club. W 2015 od redakcji Burda-Media / CRN otrzymał prestiżowy tytuł „Człowiek Roku Branży ICT”. W listopadzie 2017 znalazł się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób obszaru innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej (lista New Europe 100). W latach 2017-18 Sekretarz Stanu resortu cyfryzacji odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe. W latach 2017-2019 członek grupy doradców MAG Sekretarza Generalnego ONZ. Senior Advisor brukselskiej FIPRA International. W grudniu 2019 otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Polskiej Gospodarki. Od 2017 do 2020 Visiting Fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego. Członek Rady NCBiR. Kawaler Orderu Odrodzenia Polski.

Member of the Management Board

Grzegorz Borowiec
Członek Zarządu ds. Finansowo-Administracyjnych

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier w branży IT. Z branżą finansową związany od 1994 r. W latach 1996 -1998 był wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż w Dolnośląskim Towarzystwie Leasingowym S.A. Od 1998 do 2000r. pełnił tę samą funkcję w Volksbank Leasing Polska S.A. 

Od 2000 roku był związany z Siemens Finance Sp. z o.o. Początkowo pełnił funkcję dyrektora sprzedaży, a w latach 2002-2011 - wiceprezesa zarządu Spółki oraz dyrektora sprzedaży. Od 2011 do 2017r. był prezesem zarządu Siemens Finance Sp. z o. o. Od 2004 do 2008 zasiadał w Komisji Rewizyjnej Związku Polskiego Leasingu, gdzie sprawował funkcję Sekretarza Komisji. W latach 2011-2017 pełnił obowiązki Przewodniczącego w Sądzie Koleżeńskim. 

W 2017 objął stanowisko Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Od 2019 roku pełni funkcję członka zarządu w NCBR Investment Fund ASI S.A.